Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015
 

Με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζονται από την TEXNIKA INOXανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Η επίτευξη όλων των παραπάνω οφείλεται στη σωστή διοίκηση καιοργάνωση καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και τη συστηματική εφαρμογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων της παραγωγικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της οργάνωσης, τηςεξυπηρέτησης και της υποστήριξης των προϊόντων μας που προάγουν και κατοχυρώνουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Η TEXNIKA INOX είναι πιστοποιημένη από το 2001 με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και μηχανημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για τη βιομηχανία τροφίμων με συνεχείς επιθεωρήσεις διενεργεί στις εγκαταστάσεις μας ο διεθνής φορέας πιστοποίησης BVQI.

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η σήμανση CE στα προϊόντα μας υποδηλώνει τη συμμόρφωση της κατασκευαστικής διαδικασίας τους με τις κοινοτικές κατασκευαστικές οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και εξασφαλίζει την ασφάλεια των μηχανημάτων μας ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και την πολυπλοκότητά τους. Όλα τα προϊόντα μας καλύπτουν τις προδιαγραφέςπου αφορούν την πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ξεκινά από το στάδιο της μελέτης και σχεδίασης, μέχρι την κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο, και τεκμηριώνεται με τη συγκρότηση τεχνικού φακέλου και τη τήρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης συμμόρφωσης με τη συνδρομή κοινοποιημένων φορέων.